anthropology.ir
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
درخواست دوستی
anthropology.ir
درگاه وب:
دوست ۰
دنبال کننده ۱۰
۸ دفتر
۵۹۱۵ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

در سراسر استرالیا، نماد های فرهنگ بومیان  که بسیار متفاوت  و دارای قدمتی ماقبل تاریخی اند، هنوز برای ابراز همان مفاهیم هزاران سال پیش، به طور مداوم به کار می روند.  منشأ  نقاشی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

در سراسر استرالیا، نماد های فرهنگ بومیان  که بسیار متفاوت  و دارای قدمتی ماقبل تاریخی اند، هنوز برای ابراز همان مفاهیم هزاران سال پیش، به طور مداوم به کار می روند.  منشأ  نقاشی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم اجتماعی
هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

در سراسر استرالیا، نماد های فرهنگ بومیان  که بسیار متفاوت  و دارای قدمتی ماقبل تاریخی اند، هنوز برای ابراز همان مفاهیم هزاران سال پیش، به طور مداوم به کار می روند.  منشأ  نقاشی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
مطالعات منطقه ای
هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

در سراسر استرالیا، نماد های فرهنگ بومیان  که بسیار متفاوت  و دارای قدمتی ماقبل تاریخی اند، هنوز برای ابراز همان مفاهیم هزاران سال پیش، به طور مداوم به کار می روند.  منشأ  نقاشی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
هنر و ادبیات
هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

در سراسر استرالیا، نماد های فرهنگ بومیان  که بسیار متفاوت  و دارای قدمتی ماقبل تاریخی اند، هنوز برای ابراز همان مفاهیم هزاران سال پیش، به طور مداوم به کار می روند.  منشأ  نقاشی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
طبیعت و فرهنگ
هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

هنر بومیان استرالیا ـ- بخش دوم : نماد ها

در سراسر استرالیا، نماد های فرهنگ بومیان  که بسیار متفاوت  و دارای قدمتی ماقبل تاریخی اند، هنوز برای ابراز همان مفاهیم هزاران سال پیش، به طور مداوم به کار می روند.  منشأ  نقاشی ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
شهر و معماری
معرفی کتاب: ادبیات و شر اثر ژرژ باتای

معرفی کتاب: ادبیات و شر اثر ژرژ باتای

«ادبیات یا همه چیز است، یا هیچ چیز» این جمله  را ژرژ باتای در مقدمه ی کتاب «بدی و ادبیات» نوشته است، کتابی که به تعبیر خودش محصول فعالیتی است که این نویسنده و اندیشمند فرانسوی در ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
پدیدارشناسی بیرون از مرزهای فلسفه؛ گفت و گو با یزد

پدیدارشناسی بیرون از مرزهای فلسفه؛ گفت و گو با یزد

لید:پدیدارشناسی در وهلۀنخست یادآور جنبشی فلسفی است، اما واقعیت آن است که پدیدارشناسی از مرزهای فلسفه فراتر رفته است و اکنون در رشته های مختلف، از جمله روان شناسی، علوم تربیتی، ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
شیء و مالیخولیا: رویارویی ایرانیان با فناوری های ج

شیء و مالیخولیا: رویارویی ایرانیان با فناوری های ج

در جامعه ایرانی، پدیده ها و اتفاقات جدید همیشه چالشی به راه انداخته اند. ما نتوانسته ایم برای پدیده های جدید آغوشی باز داشته باشیم و هر پدیده ای به وجود می آید، مدتها مورد نزاع و ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
حقایق اجتماعی؛ فهم بهتر جامعه با هدف درک بهتر از خ

حقایق اجتماعی؛ فهم بهتر جامعه با هدف درک بهتر از خ

سادگی به شدت اغوا کننده و جذاب است در حالیکه پیچیدگی به نظر مغشوش و در هم می­ آید. مردمان معمولاً تمایل به خست و صرفه جویی دارند. چیزها را به هر میزان که ممکن است ساده کنید اما نه ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
در فرانسه چه کسانی مسئول تعیین برنامه های درسی هست

در فرانسه چه کسانی مسئول تعیین برنامه های درسی هست

تصمیم گیری برای اصلاح یا ارائه ی یک برنامه ی جدید تحصیلی مستقیما در وزارت آموزش و پرورش این کشور اتخاذ می شود. تا سال 1989،   نهاد بازرسی کل[1] در این حوزه قدرت کامل تصمیم گیری را ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
انسان شناسی دین (همراه با پاورپوینت)

انسان شناسی دین (همراه با پاورپوینت)

  از سوی دیگر انسان شناسی از بدو پیدایش با این پیشفرض کار خود را در کنار جامعه شناسی ادامه داده است که مطالعه اجتماعات غیر غربی و عمدتا کوچک را پیگیری کند. خوب این پیشفرض اساسا ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
سلفی، تصویر و باز سازی بدن- بخش دوم

سلفی، تصویر و باز سازی بدن- بخش دوم

   بررسی تآثیر دغدغه های اخلاقی ارایه کنندگان این  پلاتفرم ها  و تأثیر فناوری این پلاتفرم ها بر تجربه ی بدن،  از اهمیت بالایی برخوردار است.  در تامبلر،  ارتباطاتی از قبیل Likes (  ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
یوکیو می شیما، نویسنده ای از نژادی دیگر با نگاهی م

یوکیو می شیما، نویسنده ای از نژادی دیگر با نگاهی م

فاجعه ی زمین لرزه ی اخیر ژاپن و ابعاد تخریبی و مرگ آور آن که دنیا را به خود جلب کرد و نیز خطر تشعشعات هسته ای ناشی از صدمات وارده بر مراکز برق اتمی، مرا به یاد نویسنده ی مشهور ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
سیاست های آموزشی فرانسه: موفقیت یا عدم موفقیت اصلا

سیاست های آموزشی فرانسه: موفقیت یا عدم موفقیت اصلا

از سال ها پیش تا کنون ، اصلاحات بزرک یا کوچکی برای بهبودی وضعیت مدارس فرانسه در مقاطع تحصیلی متفاوت و همچنین دانشگاه های این کشور به اجرا درامده است. هدف اصلی این تغییرات به وجود ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
روشنگری ایرانی و خودآگاهی ادبی

روشنگری ایرانی و خودآگاهی ادبی

تصویر: میرزا فتحعلی آخوند زاده یادداشت زیر با نظر به نقش و جایگاه نقد ادبی در فرهنگ و تاریخ ادبیات، تلاشی است برای بررسی چگونگی شکل گیری مفهوم خودآگاهی ادبی در زبان فارسی به واسطۀ ...
۱
۱
۱
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
شالوده­ شکنی و پسااستعمار: در محدودیت ­های نظریه

شالوده­ شکنی و پسااستعمار: در محدودیت ­های نظریه

 زمانیکه مطالعات پسااستعماری به رویکردی تطبیقی­تر تغییر جهت می­دهد، یکی از کنکجکاوی انگیزترین توسعه ­ها در دنیای فرانسوی زبانان روی  میداده­ است. امروزه برخی از خطه ای تبارشناسی ...
۱
۰
۰
گردآوری توسط
وبگاه انسان شناسی و فرهنگ
ثبت شده در
علوم انسانی
0