Ahmadreeza Ahmady
درخواست دوستی
ahmadyzxcvbnm
دوست ۰
دنبال کننده ۱
۱ دفتر
۱ برگه
۱ پسند شده
۰ دنبال می کند
جدالی که زندگی تان را بهتر می کند
۲
۰
۰

جدالی که زندگی تان را بهتر می کند

می دانید که وراجی های درون  کله تان، یک گزارش جاری و بی وقفه از هرکاری که انجام می دهید ارائه می دهد؟ این بحث ها، با نقد و انتقادها، قضاوت ها، و مقایسه های بی پایان شما را خسته...
0