دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۷۰ افتتاح شد قبل از آن زیر نظر دانشگاه شیراز بود.<br>این دانشگاه نه کیلومتر از شهر بندرعباس خارج است و در جاده کهنوج_بندرعباس قرار دارد .<br>این دانشگاه داری دانشکده های علوم پایه،علوم انسانی،علوم دریایی و علوم فنی و مهندسی میبیاشد .<br>به نظر من این دانشگاه در رشته های علوم پایه پیشرفت های زیادی کرده است و به ...