a.sarvi
1Arezoo
درخواست دوستی
a.sarvi
دوست ۹
دنبال کننده ۶
۳ دفتر
۱۲ برگه
۱۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
سعید لیلاز: بدترین نوع اسراف و ریخت و پاش در سال‌های 84 تا 92 اتفاق افتاد

سعید لیلاز: بدترین نوع اسراف و ریخت و پاش در سال‌های 84 تا 92 اتفاق افتاد

حرف های این روزهای من تلخ است و من شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را نگران کننده می بینم یکی از نگرانی های دیگرم این است که در بازی بقایی و روحانی بمانیم و ثبات ایران را از دست ...
۰
۰
۰
گردآوری توسط
1Arezoo
ثبت شده در
مرتبه؟
0