VOCLEARN
وک لرن
درخواست دوستی
VOCLEARN
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۱ دفتر
۴ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند

پیشوندها، پسوندها و ریشه های کلمات انگلیسی

وندها و ریشه های کلمات انگلیسی نقشی حیاتی در توان شما برای حدس معنی کلمات به خصوص در آزمون های پیشرفته بازی می کنند. وُک لِرن با آگاهی از همین امر اقدام به تولید این سری از ویدیوکارت ها نموده است. در هر ویدیوکارت، یک وند یا ریشه به همراه انواع مختلف آن و مثال های صوتی فراهم شده است. با ما همراه باشید.
۰
۰
۰
گردآوری توسط
وک لرن
ثبت شده در
وک لرن