اشکان غلامی
درخواست دوستی
AshkAn.QolAmi
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۱ دفتر
۱ برگه
۲ پسند شده
۰ دنبال می کند
سگ ها
۴
۰
۰

سگ ها

سگ ها نجس نیستند، آنها بهشت معرفتند. 
0