محمد پارسا
درخواست دوستی
13538487
دوست ۰
دنبال کننده ۰
۱ دفتر
۱ برگه
۰ پسند شده
۰ دنبال می کند
نامه ای به بهداد سلیمی
۱
۰
۰

نامه ای به بهداد سلیمی

سلام بهداد سلیمی 
سلام قوی ترین مرد جهان 
سلام 
هیچ وقت بخاطر ناحقی که در حق تو شد ناراحت نباش مردم مدال نمی خواهند تو یک مدال طلا برای مردم ایران هستی تو تنها مدال برای ما...
0